Firma Chr. Hansen została uznana za najbardziej zrównoważoną firmę na świecie

Raindrop with the earth inside resting on a leaf
lut 07. 2019 11:26 GTM

Chr. Hansen plasuje się na szczycie globalnego indeksu „Global 100” najbardziej zrównoważonych firm na rok 2019. Ranking ogłoszono podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w Szwajcarii.

Na miesiąc przed oficjalną 145 rocznicą powstania, globalna biotechnologiczna firma Chr. Hansen została uznana za najbardziej zrównoważoną firmę na świecie. Ranking przygotowywany jest przez specjalizującą się w badaniach inwestycyjnych firmę Corporate Knights, z siedzibą w Toronto.

Wiadomość ogłoszono 22 stycznia 2019 w Davos, w Szwajcarii podczas Światowego Forum Ekonomicznego, w czasie prezentacji 15 corocznego światowego rankingu 100 najbardziej zrównoważonych firm na świecie, przygotowywanego przez Corporate Knights. Analizie zostało poddanych ponad 7500 światowych firm z uwzględnieniem wielu kluczowych ilościowych wskaźników efektywności. Firma Chr. Hansen uzyskała 100% według wskaźnika „clean renevue”, co jest odzwierciedleniem tego, że produkty tej firmy mają wyraźnie pozytywny wpływ na środowisko oraz korzystny wpływ na społeczeństwo, zgodnie z definicją firmy Corporate Knights.

 

Moc dobrych bakterii

„Jesteśmy niezwykle dumni i z pokorą przyjmujemy to niezwykłe wyróżnienie. W moim przekonaniu jedną z przyczyn, dla których firma Chr. Hansen uzyskała 1 miejsce, jest fakt, że świat zaczyna rozumieć znaczenie dobrych bakterii oraz wpływ, jaki mogą one mieć na niektóre z najważniejszych problemów, z którymi zmierza się współczesny świat. Są to między innymi marnowanie żywności, nadużywanie antybiotyków czy zapotrzebowanie na większe zrównoważenie sektora rolniczego w dostarczaniu żywności dla rosnącej liczby światowej populacji przy jednoczesnym chronieniu naszej planety dla przyszłych pokoleń,” mówi prezes firmy, Mauricio Graber.

„Firma Chr. Hansen dąży do promowania szerszego stosowania naturalnych rozwiązań i jest naprawdę dumna ze swoich produktów, które są konsumowane przez ponad miliard ludzi każdego dnia. Tak szeroki, światowy zasięg niesie ze sobą dużą odpowiedzialność i jest również okazją do wywarcia pozytywnego wpływu na ludzi, zwierzęta i rośliny. Mamy szczęście, że na tej drodze towarzyszą nam partnerzy biznesowi z całego świata, którzy są tak jak my zdeterminowani, by promować zrównoważony rozwój i naturalne produkty ”, tłumaczy.

 

Zrównoważony rozwój, czyli integralny element naszej działalności

Firma Chr. Hansen dostarcza naturalne dodatki między innymi do branży spożywczej od 1874 roku. Zrozumienie i szacunek dla ograniczonych zasobów natury od zawsze stanowiły integralny element DNA naszej firmy.

Obecnie zrównoważony rozwój pozostaje rdzenną wartością firmy Chr. Hansen, co odzwierciedla nazwa strategii firmy na rok 2022: „Priorytetem jest natura i zrównoważony rozwój”. Strategia ta koncentruje się na opracowywaniu naturalnych rozwiązań dla światowego przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i rolnictwa w zrównoważony sposób. Światowe cele ONZ stanowią podstawę łączenia wpływu strategii firmy ze zrównoważonym rozwojem, wyniki są corocznie mierzone i ogłaszane.

„Praca nad tworzeniem lepszego świata jest głęboko zakorzeniona w naszym portfolio produktów i kulturze naszej organizacji. Zapewnia nam to, jako firmie cel, który jest ściśle powiązany ze zrównoważonym rozwojem i z którym nasi pracownicy w pełni się utożsamiają. Praca ma dla nich większy sens i dlatego w pełni się w nią angażują każdego dnia”, podkreśla Mauricio Graber.

„Pragniemy jednak zrobić znacznie więcej. Nasza droga do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju jest jeszcze bardzo długa, mamy jednak szczerą nadzieję, że możemy wykorzystać to wyróżnienie do zwiększenia poziomu świadomości dotyczącej znaczenia i możliwości dobrych bakterii w ramach zrównoważonego rozwiązania w kontekście problemów, z jakimi boryka się nasza planeta”, tłumaczy.