Chr Hansen HQ reception

Privacy

Chr. Hansen respects your privacy and is committed to protecting your personal data. This Privacy Policy explains how we use any personal data we collect about you, when you are a customer or a business contact of us, when you use our website or newsletters or when you otherwise interact with us.

If you are a California resident, California law may provide you with additional rights regarding our use of your personal data. To learn more about your California privacy rights, please see appendix A (Privacy Information to California Residents).

If you access this website from the mainland of China, the personal information we collect and process may be limited, please refer to appendix B Privacy Information for residents in Mainland China.

Jakie dane gromadzimy? Otwarty Bliżej

W zależności od sposobu, w jaki z nami współpracujesz, będziemy przetwarzać kilka rodzajów danych dotyczących Ciebie. Przechowujemy Twoje dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa i adres firmy, numer telefonu, stanowisko i rola. Każdorazowo będziemy również uwzględniać istotne, niewrażliwe dane z rozmów, które zostały nam udostępnione. Gromadzimy informacje o Tobie, gdy rejestrujesz się u nas lub składasz zamówienie na produkty lub usługi. Zbieramy również informacje, gdy dobrowolnie wypełniasz ankiety dla klientów, przekazujesz opinie zwrotne lub bierzesz udział w konkursach. Informacje o korzystaniu ze strony internetowej są gromadzone za pomocą plików cookie.


Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy zezwala na to prawo. Zazwyczaj będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujących okolicznościach:


Dlaczego wykorzystujemy informacje o Tobie? Jakie dane gromadzimy? Na jakiej podstawie prawnej wykorzystujemy Twoje dane?
Gromadzimy informacje o Tobie w celu zarządzania naszymi wspólnymi relacjami. Może to być imię, nazwisko, nazwa użytkownika lub podobny identyfikator, stan cywilny, tytuł, data urodzenia i płeć.
Zbieramy również dane kontaktowe, w tym adres e-mail, nazwę i adres firmy, numer telefonu, nazwę stanowiska i rolę.
Każdorazowo będziemy również uwzględniać istotne, niewrażliwe dane z rozmów, które zostały nam udostępnione.
Przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu w zarządzaniu naszymi wspólnymi relacjami i oceniamy, że nasz uzasadniony interes nie jest nadrzędny wobec Twoich interesów lub podstawowych praw i wolności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Gromadzimy informacje o Tobie w celu przetwarzania złożonych przez Ciebie zamówień lub realizacji umowy, którą zamierzamy z Tobą zawrzeć lub już zawarliśmy.
Zbieramy również dane kontaktowe, w tym adres e-mail, nazwę i adres firmy, numer telefonu, nazwę stanowiska i rolę.
Przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji umowy, którą zamierzamy z Tobą zawrzeć lub już zawarliśmy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Gromadzimy informacje o Tobie w celu zarządzania Twoim kontem.
Zbieramy również dane kontaktowe, w tym adres e-mail, nazwę i adres firmy, numer telefonu, nazwę stanowiska i rolę. Przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu w zarządzaniu naszymi wspólnymi relacjami i oceniamy, że nasz uzasadniony interes nie jest nadrzędny wobec Twoich interesów lub podstawowych praw i wolności (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Gromadzimy informacje o Tobie, jeśli jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego lub regulacyjnego.
Może to być imię, nazwisko, nazwa użytkownika lub podobny identyfikator, stan cywilny, tytuł, data urodzenia i płeć.

Gromadzimy również inne informacje o Tobie, jeśli jest to wymagane przez prawo.
Przetwarzamy Twoje dane, o ile jest to konieczne do przestrzegania obowiązującego prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Wykorzystujemy informacje zgromadzone na stronie internetowej do personalizacji Twoich ponownych wizyt na naszej stronie internetowej.
Mogą one obejmować adres IP, dane logowania, unikalny identyfikator urządzenia, typ i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizacji, typy i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie urządzeń, z których korzystasz, aby uzyskać dostęp do tej strony internetowej.

Zbieramy również dane profilowe, w tym informacje takie jak nazwa użytkownika i hasło, zakupy lub zamówienia dokonane przez firmę, dla której pracujesz, Twoje zainteresowania, preferencje, opinie i odpowiedzi udzielone w ankietach.

Gromadzimy dane dotyczące użytkowania, w tym informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej, produktów i usług. 
Przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu w zarządzaniu naszymi wspólnymi relacjami i oceniamy, że nasz uzasadniony interes nie jest nadrzędny wobec Twoich interesów lub podstawowych praw i wolności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Gromadzimy informacje o Tobie, aby wprowadzać na rynek produkty i usługi firmy Chr. Hansen Group, które mogą Cię zainteresować.  Zbieramy dane marketingowe i komunikacyjne, w tym Twoje preferencje w zakresie otrzymywania materiałów marketingowych od nas i naszych partnerów zewnętrznych oraz Twoje preferencje dotyczące komunikacji.

Zbieramy również dane dotyczące użytkowania, w tym informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej, produktów i usług.
Przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu w zarządzaniu naszymi wspólnymi relacjami i oceniamy, że nasz uzasadniony interes nie jest nadrzędny wobec Twoich interesów lub podstawowych praw i wolności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W niektórych przypadkach możemy poprosić o Twoją zgodę, np. aby otrzymywać biuletyny lub inne komunikaty marketingowe.
Gromadzimy i przetwarzamy następujące dane osobowe użytkownika w celu zapewnienia zgodności z wymogami dotyczącymi sankcji i kontroli eksportu obowiązującymi zgodnie z prawem UE i prawem państw członkowskich.
Zbieramy dane dotyczące tożsamości, w tym imię, nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator, stan cywilny, tytuł, datę urodzenia i płeć oraz informacje o obowiązujących sankcjach.
Gdy gromadzimy dane w celu zapewnienia zgodności z wymogami dotyczącymi sankcji i kontroli eksportu obowiązującymi na mocy prawa UE i prawa państw członkowskich, przetwarzamy te dane, ponieważ jest to konieczne do zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Gdy gromadzimy dane w celu spełnienia wymogów dotyczących sankcji i kontroli eksportu mających zastosowanie poza UE/EOG, przetwarzamy te dane w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu w przestrzeganiu takich wymogów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Będziemy również gromadzić, wykorzystywać i udostępniać dane zbiorcze, takie jak dane statystyczne lub demograficzne, do dowolnego celu. Dane zbiorcze będą pozyskiwane z danych osobowych użytkownika, ale nie są uznawane za dane osobowe zgodnie z prawem, ponieważ dane te nie ujawniają bezpośrednio ani pośrednio jego tożsamości. Na przykład zgromadzimy Twoje dane dotyczące użytkowania, aby obliczyć procent użytkowników, którzy uzyskują dostęp do określonej funkcji witryny internetowej. Jeśli jednak połączymy lub połączymy dane zbiorcze z danymi osobowymi użytkownika w taki sposób, aby mogły one bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować użytkownika, traktujemy połączone dane jako dane osobowe, które zostaną wykorzystane zgodnie z niniejszą informacją o ochronie prywatności.

Nie gromadzimy żadnych szczególnych kategorii danych osobowych (w tym danych dotyczących rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, opinii politycznych, przynależności do związków zawodowych, danych dotyczących zdrowia oraz danych genetycznych i biometrycznych). Nie gromadzimy również informacji o wyrokach skazujących i przestępstwach.

Tam, gdzie musimy wypełnić obowiązek prawny lub jest to konieczne dla naszych uzasadnionych interesów, wykorzystanie danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku dobrowolnego przekazania nam swoich danych osobowych przed zawarciem umowy lub w przypadku uzyskania zgody marketingowej. Jeśli zdecydujesz się nie podawać nam swoich danych osobowych, gdy jest to dobrowolne, nie będziemy w stanie wykonać umowy z Tobą i/lub nie będziemy mogli przesyłać Ci newsletterów itp., jeśli nie wyrazisz całkowitej zgody.

Jeśli musimy zbierać dane osobowe zgodnie z prawem lub na podstawie umowy, którą zawarliśmy z Tobą, a Ty nie dostarczysz tych danych na żądanie, możemy nie być w stanie wykonać umowy, którą mamy lub próbujemy zawrzeć z Tobą (na przykład w celu dostarczenia Tobie towarów lub usług). W takim przypadku możemy być zmuszeni do anulowania produktu lub usługi, którą posiadasz u nas, ale poinformujemy Cię, jeśli tak się stanie w danym momencie.

Nie ukierunkowujemy ani nie angażujemy się w kontakty z dziećmi na żadnej z naszych platform, dlatego nie gromadzimy danych osobowych dotyczących dzieci.

Marketing Otwarty Bliżej

Chcielibyśmy przesyłać Ci informacje o produktach i usługach firmy Chr. Hansen Group, które mogą Cię zainteresować. Jeśli wyraziłeś(-łaś) zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych, możesz zrezygnować z nich w późniejszym terminie.

Dążymy do zapewnienia użytkownikom możliwości wyboru w zakresie wykorzystania określonych danych osobowych, w szczególności w zakresie marketingu i reklamy. 

Użytkownik ma prawo w każdej chwili zaprzestać kontaktu z nami w celach marketingowych.

Jeśli nie chcesz, abyśmy kontaktowali się z Tobą w celach marketingowych, wyślij wiadomość e-mail na adres [email protected].

Jeśli zrezygnujesz z otrzymywania tych wiadomości marketingowych, nie dotyczy to danych osobowych przekazanych nam w wyniku zakupu produktu/usługi, doświadczenia związanego z produktem/usługą lub innych transakcji.

Pliki cookie Otwarty Bliżej

Pliki cookie to pliki tekstowe umieszczane na komputerze użytkownika w celu gromadzenia standardowych informacji dziennika internetowego i informacji o zachowaniu odwiedzających. Informacje te są wykorzystywane do śledzenia korzystania z witryny internetowej przez odwiedzających i sporządzania raportów statystycznych na temat aktywności na stronie internetowej. 

Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie lub niektóre pliki cookie przeglądarki lub ostrzegała Cię, gdy strony internetowe ustawiają lub uzyskują dostęp do plików cookie. Jeśli wyłączysz lub odrzucisz pliki cookie, należy pamiętać, że niektóre części tej witryny mogą być niedostępne lub nie działać prawidłowo. Więcej informacji na temat stosowanych przez nas plików cookie można znaleźć na stronie www.chr-hansen.com/cookies.

Jak dane osobowe gromadzimy?   Otwarty Bliżej

Stosujemy różne metody gromadzenia danych od Ciebie i o Tobie, w tym poprzez:

Bezpośrednie interakcje. Możesz podać nam swoje dane osobowe, wypełniając formularze lub korespondencją z nami pocztą, telefonem, e-mailem lub w inny sposób. Obejmuje to dane osobowe, które użytkownik przekazuje, aby:

 • subskrybować nasze usługi lub publikacje;
 • poprosić o przesłanie materiałów marketingowych;
 • złożyć wniosek o nasze produkty lub usługi;
 • subskrybować nasze usługi lub publikacje;
 • poprosić o przesłanie materiałów marketingowych;
 • wziąć udział w konkursie, promocji lub ankiecie; lub
 • przekazać nam swoją opinię.

Zautomatyzowane technologie lub interakcje. Podczas interakcji z naszą stroną internetową automatycznie gromadzimy dane techniczne dotyczące Twojego sprzętu, czynności przeglądania i wzorców. Gromadzimy te dane osobowe za pomocą plików cookie, dzienników serwera i innych podobnych technologii. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie na stronie https://www.chr-hansen.com/en/cookies.

Strony trzecie lub publicznie dostępne źródła. Otrzymamy Twoje dane osobowe od różnych stron trzecich, jak określono poniżej:

 • Dane techniczne od różnych podmiotów:

(a) dostawców usług analitycznych (Google Tag Manager, Monsido Analytics, LinkedIn Analytics, Twitter Analytics, Google Analytics Audiences);

(b) sieci reklamowych (Google DoubleClick, LinkedIn Marketing Solutions and Ads, Twitter Advertising, Facebook Custom Audience, Twitter Conversation Tracking); oraz

(c) mediów społecznościowych (Facebook Connect).

Bezpieczeństwo danych i przesyłanie międzynarodowe  Otwarty Bliżej

Podjęliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub nieautoryzowanemu dostępowi, zmianie lub ujawnieniu danych osobowych. Ponadto ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych do tych pracowników, agentów, wykonawców i innych stron trzecich, które muszą je znać. Będą oni przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie i podlegają one zobowiązaniu do zachowania poufności.

Należy pamiętać, że w przypadku przesyłania lub przekazywania nam danych osobowych w otwartej sieci, nie mamy kontroli nad bezpieczeństwem przed otrzymaniem danych osobowych, a do tego czasu dane osobowe mogą być rozpowszechniane w otwartej sieci bez środków bezpieczeństwa i mogą być narażone na widzenie i wykorzystywanie przez nieupoważnione strony trzecie. Dlatego zalecamy komunikację wyłącznie w bezpiecznych sieciach i korzystanie z bezpiecznych środków przekazywania danych do nas. 

Ustanowiliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych i, w stosownych przypadkach, powiadomimy użytkownika i wszelkie stosowne organy nadzorcze o naruszeniu.

Udostępniamy Twoje dane osobowe w ramach firmy Chr. Hansen Group oraz zewnętrznym dostawcom usług zarówno w obrębie, jak i poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Celem udostępniania jest spełnienie celów, dla których wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Znajdź listę wszystkich firm Chr. Hansen i ich lokalizacje. Lista usługodawców zewnętrznych i ich lokalizacje są dostępne na żądanie.

W zakresie, w jakim użytkownik znajduje się w UE/EOG, należy pamiętać, że za każdym razem, gdy przekazujemy dane osobowe użytkownika poza EOG, zapewniamy mu podobny poziom ochrony poprzez wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń. Wszelkie przekazywanie Twoich danych poza EOG będzie oparte na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej lub innych obowiązujących podstawach prawnych dla takiego przekazywania. Kopię takiego mechanizmu transferu można uzyskać, kontaktując się z nami mailowo pod adresem [email protected]

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?   Otwarty Bliżej

Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, w tym w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych. 
 
W celu określenia odpowiedniego okresu przechowywania danych osobowych bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkód wynikających z nieautoryzowanego wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy dane osobowe, oraz to, czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków, a także obowiązujące wymogi prawne. Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to uzasadnione, biorąc pod uwagę naszą potrzebę udzielania odpowiedzi na zapytania lub rozwiązywania problemów, dostarczania ulepszonych i nowych produktów i usług oraz przestrzegania wymogów prawnych zgodnie z obowiązującym prawem. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną usunięte ze wszystkich systemów firmy Chr. Hansen.

Ujawnianie danych osobowych   Otwarty Bliżej

Czasami możemy być zmuszeni do udostępniania danych osobowych wewnętrznym i/lub zewnętrznym stronom trzecim. Wymagamy od wszystkich stron trzecich, aby szanowały bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i traktowały je zgodnie z prawem. Nie zezwalamy naszym zewnętrznym usługodawcom na wykorzystywanie Twoich danych osobowych do własnych celów i zezwalamy im na przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami. Lista usługodawców zewnętrznych i ich lokalizacje są dostępne na żądanie. 

Twoje dane — Twoje prawa   Otwarty Bliżej

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z poniższych praw, skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość na adres: [email protected].

 • Wnioskuj o dostęp do swoich danych osobowych (zwany powszechnie „wnioskiem o dostęp osoby, której dane dotyczą”).

 • Poproś o skorygowanie przechowywanych przez nas danych osobowych. Chcemy upewnić się, że Twoje dane osobowe są dokładne i aktualne. Możesz poprosić nas o skorygowanie lub usunięcie informacji, które uważasz za niedokładne.
    
 • Zażądaj usunięcia swoich danych osobowych. W pewnych okolicznościach możesz poprosić nas o usunięcie Twoich danych. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze będziemy w stanie spełnić Twoją prośbę w tym zakresie, a jeśli tak się stanie, poinformujemy Cię o konkretnych przyczynach prawnych niezdolności do spełnienia tego żądania w momencie złożenia wniosku. 

 • Wnieś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy opieramy się na uzasadnionym interesie (lub interesie strony trzeciej) i istnieje coś w Twojej szczególnej sytuacji, co sprawia, że chcesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania na tej podstawie, ponieważ uważasz, że wpływa to na Twoje podstawowe prawa i wolności. Masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że mamy ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania Twoich danych, które mają pierwszeństwo przed Twoimi prawami i wolnościami.

 • Wycofaj zgodę w dowolnym momencie, gdy polegamy na zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. Jeśli wycofasz swoją zgodę, możemy nie być w stanie dostarczać Ci niektórych produktów lub usług. Jeśli tak się stanie, poinformujemy Cię o tym w momencie wycofania zgody. Możesz wycofać swoją zgodę, klikając link rezygnacji z subskrypcji w otrzymanej wiadomości e-mail lub kontaktując się z nami.

 • W pewnych okolicznościach zażądać przeniesienia danych. Masz prawo do otrzymania przekazanych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, jeśli przetwarzanie opiera się na zgodzie lub umowie i odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 • Prawo do złożenia skargi. Zawsze możesz złożyć skargę do organu ochrony danych, na przykład Duńskiej Agencji Ochrony Danych.

 • Prawo do kontroli nad dziedzictwem cyfrowym. Możesz udzielić instrukcji dotyczących przechowywania, przekazywania lub usuwania swoich danych osobowych po śmierci, kontaktując się z nami. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze będziemy w stanie postępować zgodnie z instrukcjami użytkownika, jeśli mamy prawny obowiązek zachowania danych użytkownika lub jeśli możemy wykazać nadrzędny uzasadniony interes w przetwarzaniu danych użytkownika, który ma pierwszeństwo przed jego prawami i wolnościami.
 

Jeśli jesteś mieszkańcem stanu Kalifornia (Stany Zjednoczone), zapoznaj się z załącznikiem A (Informacje o ochronie prywatności dla mieszkańców Kalifornii), aby uzyskać więcej informacji na temat dodatkowych praw, z których możesz korzystać.

Zmiany w polityce prywatności Otwarty Bliżej

Regularnie weryfikujemy naszą Politykę prywatności i publikujemy wszelkie aktualizacje na tej stronie internetowej. Nasza polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana 24 sierpnia 2022 r., a historyczne wersje można uzyskać, kontaktując się z nami.

Kim jest administrator danych? Otwarty Bliżej

Chr. Hansen jest firmą globalną i posiada spółki zależne na całym świecie. Znajdź listę wszystkich firm Chr. Hansen i ich lokalizacje tutaj: Firmy Chr. Hansen i ich lokalizacje. Niniejsza Polityka prywatności jest wydawana w imieniu całej firmy Chr. Hansen Group, więc kiedy mówimy „Chr. Hansen”, „my”, „nas” lub „nasze” w niniejszej Polityce prywatności, odnosimy się do odpowiedniej firmy w Chr. Hansen Group odpowiedzialnej za przetwarzanie danych. Chr. Hansen A/S, Bøge Allé 10-12, 2970 Hørsholm, Dania, jest administratorem danych i podmiotem odpowiedzialnym za tę stronę internetową.

Jak się z nami skontaktować?  Otwarty Bliżej

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności lub informacji, które posiadamy o Tobie, skontaktuj się z nami:

 • Wyślij e-mail na adres [email protected]
 • Adres do korespondencji: Chr. Hansen A/S Privacy Officer, Bøge Allé 10-12, 2970 Hørsholm, Dania
 • Kontakt telefoniczny: +45 45 74 74 74.