Zwiększ bezpieczeństwo żywności i ogranicz straty dzięki zestawom testowym MilkSafe™

Mleko bez pozostałości antybiotyków
cze 18. 2024 11:07 GTM

Zmniejszenie strat i oporności na środki przeciwbakteryjne poprzez wyeliminowanie pozostałości antybiotyków

Producenci mleka i mleczarnie doskonale zdają sobie sprawę, dlaczego surowe mleko musi być badane na zawartość pozostałości antybiotyków. W wielu regionach standardy branżowe wymagają od producentów testowania surowego mleka, aby mieć pewność, że jego zawartość jest zgodna z przepisami obowiązującymi w danym kraju.
Oprócz wymogów prawnych, które nakazują, aby mleko było wolne od pozostałości antybiotyków, istnieją również wymogi technologiczne, zwłaszcza gdy mleko jest wykorzystywane do produkcji wyrobów fermentowanych czy serów. W takich przypadkach obecność pozostałości antybiotyków w surowym mleku może wydłużyć czas fermentacji lub całkowicie ją zatrzymać powodując opóźnienia w produkcji i oczywiste straty finansowe dla mleczarń. Może również wpływać na teksturę lub smak produktów co oznacza utratę zaufania konsumentów i problemy ze sprzedażą. Testując mleko na obecność antybiotyków na wczesnym etapie produkcji, można ograniczyć straty, zmniejszając wpływ potencjalnego zanieczyszczenia.
Rośnie również presja ze strony coraz bardziej świadomych klientów, którzy domagają się przejrzystości w łańcuchu żywnościowym, w związku z obawami dotyczącymi antybiotykooporności i zagrożeń, jakie stanowi ona dla zdrowia ludzkiego.
Czynniki te podkreślają znaczenie zarządzania ryzykiem antybiotykowym zarówno w celu wspierania dobrostanu konsumentów, jak i ochrony całego łańcucha wartości przed nieoczekiwanymi stratami.

Kluczowa rola badania pozostałości antybiotyków w zapewnieniu bezpiecznej i wydajnej produkcji mleczarskiej

MRL (Najwyższe Dopuszczalne Poziomy Pozostałości) ustalone przez prawodawstwo dla antybiotyków są ważne dla bezpieczeństwa surowców i żywności pochodzenia zwierzęcego, ale nie są wystarczające, aby zawsze zapewnić bezpieczeństwo technologiczne surowca. Ostatnie badania wykazały, że pozostałości niektórych antybiotyków (np. ceftiofur i oksytetracyklina) mają znaczący wpływ na czas fermentacji i właściwości jogurtu (parametry reologiczne, lepkość, konsystencja), nawet jeśli są obecne w mleku na poziomie duźo niższym od MRL. Niezawodny test z poziomami wykrywalności wybranych antybiotyków poniżej poziomu MRL może zapobiec wielu problemom i startom finansowym.

Rozwiązanie, które pomaga mleczarniom zarządzać ryzykiem antybiotykowym na każdym etapie łańcucha surowcowego

Testowanie pozostałości antybiotyków na samym początku łańcucha surowcowego oferuje mleczarniom wiele korzyści, w szczególności poprzez umożliwienie im zmniejszenia strat i zminimalizowania opóźnień w produkcji.
Rozwiązanie MilkSafe™ zostało zaprojektowane z myślą o łatwym testowaniu, co wspiera mleczarnie, umożliwiając szybkie, niezawodne, proste i identyfikowalne wykrywanie pozostałości antybiotyków w mleku już na etapie gospodarstwa i cysterny, czyli zanim trafi ono do mleczarni.
Dzięki MilkSafe™ producenci mogą wykryć problemy, zanim staną się one zobowiązaniami i łatwo znaleźć ich źródło. Gama produktów MilkSafe™ umożliwia testowanie szerokiej gamy antybiotyków, dzięki czemu mleczarnie mogą działać zgodnnie z lokalnymi przepisami.
Metoda testowania jest prosta i niezawodna: wystarczy nanieść kilka kropli mleka na pasek testowy umieszczony w specjalej kasecie, przez chwilę inkubować test i zinterpretować wyniki wizualnie lub za pomocą czytników MilkSafe™. Łatwe w obsłudze przenośne inkubatory i czytniki zostały zaprojektowane tak aby mleko można było testować w niemal każdych warunkach.
Wdrożenie MilkSafe™ na początkowych etapach łańcucha produkcji mleka gwarantuje to, że mleko wchodzące na linię produkcyjną jest wolne od zanieczyszczeń antybiotykowych, zmniejszając tym samym ryzyko problemów produkcyjnych i strat ekonomicznych. 
Gama produktów MilkSafe™ została zaprojektowana pod kątem wymagań UE i obejmuje wszystkie powszechnie stosowane grupy antybiotyków, w tym beta-laktamy, cefaleksynę, tetracykliny, sulfonamidy, streptomycynę, chinolony, aflatoksynę i chloramfenikol. Wszystkie testy są zewnętrznie walidowane przez ILVO, a te oferowane w Polsce posiadają pozytywną opinię PIWET-u.

Rozwiązanie cyfrowe zapewniające pełną identyfikowalność i przejrzystość

Niezależnie od miejsca przeprowadzania testów, czytniki MilkSafe™ rejestrują wyniki w MilkSafe Cloud w czasie rzeczywistym. Zapis danych w chmurze zapewnia, że wszystkie dane testowe są rejestrowane w jednej lokalizacji i mogą być łatwo dostępne z dowolnego miejsca. Dygitalizacja procesu testowania za pomocą usługi internetowej MilkSafe™ oznacza posiadanie doskonałej dokumentacji ułatwiającej analizę wyników, które można przeglądać i udostępniać w dowolnym momencie, zapewniając w ten sposób ich pełną identyfikowalność i przejrzystość.