Jak zwiększyć wydajność nie obniżając jakości produktów mlecznych? – część 1

Soft cheeses and fruits on a platter
lis 14. 2022 11:49 GTM

Rosnące koszty i ceny – producenci stoją przed dużym wyzwaniem związanym z optymalizacją kosztów produkcji 

W czasie, gdy inflacja rośnie w sposób niespotykany od wielu lat, prowadzenie biznesu jest coraz droższe. W przemyśle mleczarskim produkcja mleka spada i według szacunków w 2022 roku może obniżyć globalnie się o ok. 0.7%. W wielu krajach roczny wzrost płac nie dotrzymuje kroku inflacji1, co wiąże się ze spadkiem siły nabywczej konsumentów. To powoduje ogromny nacisk na koszty wytwarzania, producenci znaleźli się pod presją cenową zarówno od strony popytu, jak i podaży. 

 

Większa wydajność bez negatywnego wpływu dla smaku, konsystencji i jakości

Cięcie kosztów często ma swoją cenę, a wprowadzanie zmian w procesie produkcyjnym może zagrozić jakości produktu, która decyduje o lojalności kupujących. Jeśli chodzi o produkty mleczarskie, konsumenci konsekwentnie wskazują, że „wyśmienity smak” jest najważniejszą cechą produktu, dzięki której przywiązują się do marki. 

Optymalizacja wydajności nie musi negatywnie wpływać na doświadczenia konsumentów. Producenci mogą wybrać najlepsze kultury i enzymy dla swoich receptur oraz połączyć je z idealnie dobranymi technologiami i procesami zapewniającymi optymalizację kosztów. 

 

Zwiększona produktywność przy zachowaniu najwyższej jakości

Na produkt końcowy ma wpływ wiele zmiennych. W przypadku nabiału jest to zawartość tłuszczu i białka w danym produkcie, ale również zastosowanie kultur starterowych i enzymów.

Modyfikacja procesu produkcji może być także potężnym narzędziem poprawy wydajności. Dzięki niej można zapewnić, by fermentacja, koagulacja oraz czas dojrzewania były zoptymalizowane pod kątem produktywności. Często, producent, przechodząc na kulturę przyspieszającą fermentację, może zwiększyć wydajność zakładu i zmniejszyć koszty operacyjne. 

Poniżej przedstawiamy przykłady tego, jak producent jogurtu, z pomocą firmy Chr. Hansen zmaksymalizował wydajność obniżył koszty produkcji.

 

Przykład współpracy z klientem: jogurt

Zmniejszenie zawartości białka o 0,3% w zakładzie produkującym 5 tys. ton jogurtu rocznie pozwoliło jednemu z producentów zaoszczędzić 750 000 zł rocznie, czyli około 190 zł na tonę wyprodukowanego jogurtu*. Ponieważ zmniejszenie zawartości białka może wpłynąć na konsystencję, unowocześnienie procesu produkcyjnego poprzez włączenie kultury fermentacyjnej, która poprawia konsystencję, może ułatwić utrzymanie najwyższej jakości produktu. Rozwiązania PERFECT PARTNER firmy Chr. Hansen obejmują kultury, które pomagają zwiększyć produkcję egzopolisacharydów (EPS), rekompensując zmniejszenie zawartości suchej masy.

W połączeniu ze zmianami w recepturze te modyfikacje mogą wesprzeć producentów w obniżaniu kosztów oraz poprawie wydajności produkcji, a wszystko to bez kompromisów w kwestii jakości produktów i doświadczenia konsumentów.  

*Szacunki dotyczące rezultatów współpracy z klientem oparte są na uśrednionych kosztach produkcji, formułach receptur i obliczeniach firmy Chr. Hansen

___________________________________

1 https://www.oecd.org/employment-outlook/2022/