Rozszerz portfolio produktów mleczarskich dzięki dobrze udokumentowanym szczepom probiotycznym

Chr. Hansen probiotics
wrz 14. 2020 11:26 GTM

Każdego roku miliony ludzi na całym świecie cierpią z powodu dolegliwości oddechowych i infekcji grypopodobnych.1 Bakterie i inne warunki zewnętrzne wywołujące infekcje grypopodobne mogą być trudne do uniknięcia, dlatego polegamy na naszym układzie odpornościowym, który utrzymuje nas w zdrowiu poprzez walkę z nimi. Badania wykazały, że spożywanie żywności zawierającej probiotyki – w tym szczepy Chr. Hansen L. CASEI 431®, BB-12® i LGG® – mogą pomóc wzmocnić naszą odpowiedź immunologiczną, zmniejszając liczbę zachorowań i pozwalając nam zachować zdrowie.

Co to są probiotyki?

Probiotyki to żywe bakterie, które spożywane w odpowiednich ilościach mogą przynosić korzyści zdrowotne. Aby można było uznać je za probiotyki z naukowego punktu widzenia, produkty spożywcze muszą spełniać trzy kryteria: muszą zawierać żywe bakterie; posiadać korzyści zdrowotne poparte badaniami na ludziach; mieć ustaloną, rekomendowaną ilość jednostek tworzących kolonię (CFU), zalecaną do uzyskania tych korzyści. Podczas gdy zakres zastosowań probiotyków jest nadal badany, określone szczepy wykazały pewne korzyści w zwiększaniu odporności.

Probiotyki mogą wspierać układ odpornościowy

Dyskomfort oddychania i infekcje grypopodobne – w tym gorączka, kaszel i ból gardła – mogą być obciążeniem zarówno dla jednostek, jak i społeczności, ponieważ osoby odczuwające dyskomfort mogą być nieobecne w pracy.

Liczne badania sugerują, że niektóre szczepy probiotyczne mogą wspierać utrzymanie zdrowego układu odpornościowego. W szczególności szczepy L. CASEI 431®, BB-12® i LGG® zostały przebadane w wysokiej jakości badaniach klinicznych. Suplementacja tymi szczepami została powiązana się z mniejszą liczbą przypadków dyskomfortu w oddychaniu.

Rośnie zainteresowanie trendem wellness

Podczas gdy produkty zawierające szczepy probiotyczne były tradycyjnie uważane za korzystne dla zdrowia układu pokarmowego, w ostatnich latach obserwuje się rosnące zainteresowanie stosowaniem probiotyków w celu poprawy odporności. Odzwierciedla to długoterminowy trend, który sugeruje, że konsumenci są coraz bardziej zaangażowani w utrzymanie dobrego zdrowia i rozumieją, że zdrowe wybory mogą wspierać dobre samopoczucie.

Probiotyki dodają wartości tradycyjnym produktom mleczarskim

Rosnące zainteresowanie probiotykami wśród konsumentów stanowi wyjątkową okazję dla producentów produktów mleczarskich do uzyskania dodatkowej wartości i zróżnicowania ich produktów. Konsumenci oczekują korzyści probiotycznych z żywności tradycyjnie kojarzonej z pojęciem fermentacji. Fermentowane produkty mleczne takie jak jogurt i kefir, są więc naturalnym wyborem dla osób poszukujących tych korzyści.

„W Chr. Hansen, wiemy, że dobre zdrowie jest podstawą dobrego samopoczucia. Dążymy do odżywiania całego konsumenta, tworząc szczepy probiotyczne, które poprawiają jakość produktów mlecznych, jednocześnie wspierając dobre samopoczucie tych, którzy je lubią ”- mówi Lars Bredmose, dyrektor Health Dairy w Chr. Hansen.

 

Źródła
1 WHO, Fact sheet influenza (seasonal), 2018


Naukowo udokumentowane szczepy Chr. Hansen, to innowacje dla każdego fermentowanego produktu mlecznego, w tym kefiru, jogurtu pitnego, skyr’u i jogurtu greckiego.

Zastrzeżenie: komunikacja na temat składników przeznaczonych do towarów konsumpcyjnych skierowana jest do partnerów biznesowych. Komunikacja ta nie jest przeznaczona dla konsumentów końcowych dóbr konsumpcyjnych. Oświadczenia zawarte w niniejszym dokumencie nie są oceniane przez lokalne instytucje regulacyjne ani przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków. Wszelkie roszczenia kierowane do konsumentów pozostają wyłączną odpowiedzialnością sprzedawcy produktu końcowego, a sprzedawca powinien przeprowadzić własne badanie prawne, aby upewnić się, że przestrzegane są wszystkie wymogi krajowe. Produkty te nie są lekami i nie są przeznaczone do zapobiegania, leczenia ani leczenia jakichkolwiek chorób. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są zgodne z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, prawdziwe i dokładne. Informacje przedstawiają i podsumowują między innymi dane kliniczne uzyskane dla produktu (-ów). Komunikacja publikowana w celach informacyjnych.