Chr. Hansen angażuje się na rzecz ograniczania zmian klimatu

Mauricio Graber climate
sie 03. 2020 11:26 GTM

Chr. Hansen dołączył do Business Ambition for 1.5°C, wspólnego apelu o pilne działania na rzecz klimatu. Wystosowały go agencje ONZ, biznes i liderzy przemysłu, którzy dostosowali swoją działalność do najbardziej ambitnego celu Porozumienia paryskiego, czyli ograniczenia globalnego wzrostu temperatur do 1,5 stopnia Celsjusza względem ery przedindustrialnej. W związku z tym zobowiązujemy się do wyznaczenia ambitnego celu redukcji emisji dwutlenku węgla poprzez inicjatywę Science Based Targets (SBTi).

Według SBTi musimy utrzymać wzrost temperatury na maksymalnym poziomie 1,5°C względem ery przedindustrialnej, aby zapewnić niskoemisyjną transformację, złagodzić niektóre z najgorszych skutków zmian klimatu oraz uniknąć nieodwracalnych szkód dla naszych społeczeństw, gospodarek i przyrody. SBTi zachęca wizjonerskich liderów biznesu, by publicznie zobowiązali swoje firmy do osiągnięcia celu 1,5°C.

Przyszłość przyjazna klimatowi

– Wyznaczając oparty na badaniach naukowych cel zgodny z maksymalnym wzrostem temperatur na poziomie 1,5°C, zobowiązujemy się do zapewnienia rozwiązań na rzecz przyjaznej klimatowi przyszłości – mówi prezes zarządu Chr. Hansena Mauricio Graber.

– Ostatnie kilka miesięcy pokazało, że kiedy działamy wspólnie z różnymi branżami, rządami i społecznościami, można znacznie przyspieszyć działania. W czasie pandemii COVID-19 stało się dla nas oczywiste, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od przyrody oraz jak ważny jest stabilny światowy system zapewnienia żywności i ochrony zdrowia. Jest to zatem wyjątkowa okazja do podjęcia odważnych działań i zamknięcia drogi powrotu do stanu „business as usual”. Restart naszej gospodarki musi być zielony, co pozwoli sektorowi prywatnemu oraz instytucjom publicznym odbudować się na nowo – podkreśla Mauricio.

Zrównoważony dostawca

– Zobowiązanie do realizacji celu 1,5°C w biznesie jest wyraźnym sygnałem, że wzmacniamy nasze ambicje, jeśli chodzi o ograniczanie zmian klimatu – mówi Torsten Steenholt, wiceprezes zarządu Chr. Hansena odpowiedzialny za globalne operacje.

– W zeszłym roku osiągnęliśmy nasze zamierzenia w zakresie zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Dążąc do utrzymania właściwego kierunku, określamy obecnie oparte na naukowych podstawach cele redukcji emisji CO2 w całym naszym łańcuchu wartości. Jeszcze bardziej zwiększymy nasze wysiłki, aby stać się zrównoważonym dostawcą, koncentrując się na redukcji emisji pochodzących z produkcji i transportu. Ponadto nasze zespoły do spraw innowacji nieustannie poszukują nowych sposobów na przetwarzanie zasobów, na przykład, oferujemy naszym klientom bardziej skoncentrowane kultury o niższym śladzie węglowym – wyjaśnia Torsten.

Chr. Hansen posiada ponad 145-letnie doświadczenie we wprowadzaniu na rynek innowacji służących rozwiązywaniu globalnych wyzwań. Przykładowo nasze kultury mogą opóźniać psucie się fermentowanych produktów mlecznych, takich jak jogurt, i zmniejszyć ich marnotrawienie, przyczyniając się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

Zrównoważony rozwój jest kluczowym elementem DNA Chr. Hansena i dlatego uważamy, że naszym obowiązkiem jest podejmowanie skutecznych działań na rzecz walki ze zmianami klimatu. W styczniu zostaliśmy uznani przez Corporate Knights za najbardziej zrównoważoną na świecie firmę z obszaru dodatków do żywności i angażujemy się na rzecz dalszej minimalizacji naszego wpływu na środowisko.