Chr. Hansen przechodzi na 100 proc. energii z OZE, by przyszłość była lepsza

Solar panels
lip 09. 2020 11:26 GTM

Kultury starterowe Chr. Hansen i naturalne barwniki są od dziś produkowane wyłącznie przy użyciu zielonej energii z Danii. Dwa zupełnie nowe parki solarne, które są częścią umowy z duńską firmą Better Energy, są już gotowe do pracy i zapewnią 2/3 rocznej produkcji prądu. Odpowiada to zużyciu 15 tys. duńskich gospodarstw domowych i rocznemu zapotrzebowaniu na energię duńskiej działalności Chr. Hansen, co stanowi 40 proc. globalnego zużycia energii przez Grupę. Dzięki tej inicjatywie Chr. Hansen przyczynia się do wspólnych wysiłków Danii na rzecz zmniejszenia emisji CO2 o 70 procent w 2030 r. i dalszego zaangażowania naszej firmy na rzecz tworzenia zrównoważonego środowiska dla przyszłych pokoleń.

– Chcemy uczestniczyć w zielonej rewolucji energetycznej, dlatego zdecydowaliśmy się na zakup energii słonecznej z dwóch nowych parków Better Energy, aby nasze dobre bakterie i naturalne barwniki miały zielony ślad, zarówno w relacjach z naszymi klientami, jak i na rodzimym rynku, gdzie znajdują się jedne z naszych największych zakładów produkcyjnych – mówi Annemarie Meisling, Senior Director w dziale Zrównoważonego Rozwoju Chr. Hansen.

Przełomowa decyzja

Według Petera Muncka Søe-Jensena, wiceprezesa Better Energy odpowiedzialnego za produkcję energii i zarządzanie aktywami, umowa z Chr. Hansen jest dobrym przykładem na to, jak przedsiębiorstwa mogą podjąć wspólną odpowiedzialność za wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, z korzyścią dla całego kraju:

– Zakup energii elektrycznej z naszych dwóch nowych parków solarnych przez najbliższe 10 lat przez Chr. Hansen to przełomowa decyzja. Dziś można postawić na dostawy ekologicznej energii, co oznacza autentyczną zmianę, ponieważ bezpośrednio wspiera rozwój odnawialnych źródeł energii. Na drodze transformacji energetycznej firmy mogą dokonać potrzebnej na świecie zmiany, kupując zielony prąd – wyjaśnia.

Energy Denmark wesprze realizację umowy, odpowiadając za bilansowanie zużycia i produkcji energii elektrycznej oraz za zarządzanie rozbieżnościami, które będą występować zawsze, gdy nie będzie świecić słońce. Chr. Hansen będzie więc zaopatrywany w prąd z kilku innych źródeł odnawialnych, takich jak elektrownie wiatrowe i biogaz.

USA następnym przystankiem

Dobre wieści są takie, że ten model może zostać powielony w innych krajach, a konkretne działania w tym kierunku zostały już podjęte.

– Obecnie nasza działalność i produkcja w Stanach Zjednoczonych zużywa około połowy energii Chr. Hansen w Danii, ale w związku z dalszym rozwojem w najbliższych latach spodziewamy się wzrostu tego zużycia. Prowadzimy dialog z różnymi dostawcami energii odnawialnej w USA pod kątem zawarcia satysfakcjonującego porozumienia – zdradza Jesper Deela Nielsen, Senior Manager w dziale Zaopatrzenia Chr. Hansen.

Obecne wyzwanie, przed którym stoi świat w związku z kryzysem COVID-19, nie wpłynęło na zaangażowanie Chr. Hansen na rzecz przechodzenia na zieloną energię, w odpowiedzi na zmiany klimatu. Wręcz przeciwnie.

– Walka o bardziej zrównoważoną przyszłość opartą na odbudowie, rekonceptualizacji i reformowaniu nigdy nie była bardziej istotna. Mamy nadzieję, że światowi przywódcy, politycy i rządy poprą plan naprawczy związany z COVID-19, który przyspieszy zieloną transformację. W ciągu ostatnich miesięcy byliśmy świadkami ogromnej mobilizacji i współpracy, co dowodzi, że zmiany mogą nastąpić szybko, gdy istnieje wola działania – podsumowuje Annemarie Meisling, dyrektor w dziale Zrównoważonego Rozwoju Chr. Hansen.

Obejrzyj nasz film poniżej: 

Aby wyświetlić tę treść, należy wyrazić zgodę na funkcjonalne pliki cookie. Kliknij ten tekst aby otworzyć formularz zgody.