81% przychodów Chr. Hansen przyczynia się do zrównoważonego rozwoju

Two girls eating yogurt on stairs
mar 22. 2018 13:23 GTM

Chr. Hansen, jako firma odpowiedzialna społecznie, jest aktywnie zaangażowana w realizację globalnych celów ONZ, które wyznaczają kierunek zrównoważonego rozwoju świata do 2030 roku.

Światowe cele ONZ zostały określone we wrześniu 2015 roku i obowiązują wszystkie kraje członkowskie na najbliższe 15 lat. Inicjatywa ta określa 17 szczytnych wyzwań, które mają za zadanie przyczynić się do budowy lepszego świata dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Chr. Hansen dostrzega istotę sprostania tym wyzwaniom na co dzień, dlatego nasz obecny model biznesowy jest zintegrowany z globalnymi celami ONZ, które jest w stanie osiągnąć dzięki kluczowym kompetencjom i produktom. Szacunki całej gamy produktów Chr. Hansen pokazują, że aż 81% przychodów przyczynia się pozytywnie do realizacji wyznaczonych celów.

Nasza firma najprężniej angażuje się w trzy globalne cele ONZ. Są to:

  • globalny cel nr 2: zero głodu. Wpieramy zrównoważone rolnictwo, dlatego naszym celem jest osiągnięcie do 2025 roku 25 milionów ha, które będą wspierane naturalnymi systemami ochrony roślin oferowanymi przez Chr. Hansen.

  • globalny cel nr 3: dobre zdrowie i jakość życia. Aby wypełnić cel polegający na promowaniu dobrobytu, do 2020 roku zamierzamy wprowadzić na rynek 5 produktów (obejmujące probiotyki oraz dodatki do żywności redukujące zawartość soli, cukru i tłuszczów) z udokumentowanym działaniem zdrowotnym.

  • globalny cel nr 12: odpowiedzialna konsumpcja i produkcja. To założenie odnosi się do ograniczenia marnotrawienia żywności i odpadów produkcyjnych, dlatego my do 2020 roku zakładamy zmniejszenie odpadów jogurtowych o 700 000 ton (co stanowi 2% globalnej produkcji).

Metodologia, dokumentacja całej naszej oferty produktowej i końcowe wnioski szacunków firmy Chr. Hansen zostały poddane weryfikacji przez firmę PwC.

W tym i kolejnych latach będziemy nadal realizować zadania przyczyniające się do poprawy globalnych celów ONZ oraz mierzyć i analizować nasz wpływ na ich spełnienie. Wierząc w założenia naprawy świata, zachęcamy również naszych partnerów, by razem z nami podjęli się tego wyzwania.